to golfmuseum  
naar google plusnaar twitternaar youtube
 
     
 
NGA Early Golf | Webmuseum Colf & Kolf | Golfarchief | Publicaties | Collecties
 
     
     
 
Contact algemeen
 
 
E-mail info@nga-earlygolf.nl
telefoon (vragen naar Ramón van Wingerden) +31 (0)30 242 63 70
   
Post Postbus 8585, 3503 RN Utrecht
   
 
 
Bestuur
 
  De leden van de NGF Commissie Erfgoed resp. het bestuur van de Stichting Nederlands Golf Archief Early Golf zijn:  
     
 
Michiel Eijkman voorzitter maj.eijkman@casema.nl
+31 (0)70 511 1718
     
Willem Mock secretaris mock@wmasearch.com
+31 (0)6 538 20 101
     
Casper Knol penningmeester casper.knol@vanlanschot.nl
+31 (0)6 536 95 798
     
Iain Forrester bestuurslid, archivaris PGA Holland, deskundige clubs en boeken info@hickoryclubs.eu
+31 (0)6 511 27 213
     
Arnout Janmaat bestuurslid, historicus/archivaris archivaris@nga-earlygolf.nl
+31 (0)6 551 528 73
     
Do Smit bestuurslid, colf & kolf dosmit@xs4all.nl
+31 (0)6 270 722 91
     
 
     
  Ereleden zijn Ayolt Brongers en Toto Strumphler  
     
 
Adviescommissie
 
 
De Adviescommissie adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die vallen onder de doelstellingen van NGA Early Golf. De leden van de Adviescommissie zijn:
     
Naam Rol, aandachtsgebied Bereikbaarheid
     
Mark Aberkrom Voorzitter KNKb, colf & kolf mark.aberkrom@yahoo.com
    +31 228 541 328