1910: Kennemer GC

Dublin Core

Title

1910: Kennemer GC

Items in the 1910: Kennemer GC Collection

Doornsche Golfclub   Zeist 17 augustus 1912   Aan het bestuur van de Kennemer Golfclub te Santpoort   Mijne Heren,   Wij hebben de eer door deze onder uw aandacht te brengen en in een voorstel te belichamen een gedachte, welke door…

Bloemendaal 16 Sept. 1912   Kennemer Golf Club Huis te Velsen Santpoort No. 103   Aan Het Bestuur der Doornsche G.Club Zeist   Mijne Heeren,   Naar aanleiding van uw schrijven van den 17den Aug. j.l., waarvan wij de ontvangst door…

April 1913   Aan de Besturen der           Doornsche Golfclub                                                Haagsche…

Daar de Heer A. Heldring om gezondheidsredenen buitenslands vertoeft en het bezwaar ontmoette hem daar te raadplegen heeft ondergeteekende Mr. C.J.A. Hartzfekd, gewezen bestuurslid en nog lid van de Hilversumsche Golfclub, als ingevolge een verzoek…

Juni 1913   Kennemer Golf Club Huis te Velsen Santpoort No. 116   Aan den heer Jhr. Mr. G.F. van Tets te Zeist   In antwoord op het aan het Bestuur van de Kennemer Golf Club toegezonden Concept van een Reglement voor een Centraal…

Collection Tree