to golfmuseum   naar google plusnaar twitternaar youtube
 
     
 
NGA Early Golf | Webmuseum Colf & Kolf | Golfarchief | Publicaties | Collecties | Contact
 
     
     
 
NGA Golfarchief, ondersteuning van NGF en haar ledenclubs
 
  Ter ondersteuning van haar activiteiten heeft NGA Early Golf een digitaal NGA Golfarchief ingericht, dat in de loop van 2014 via de NGA Early Golf-website toegankelijk wordt voor derden voor naslag- en studiedoeleinden.  
 

De inrichting en het beheer van het NGA Golfarchief is in handen van een gecontracteerde professionele historicus/archivaris. Het is voorzien dat de archivaris namens NGA Early Golf ook wordt ingehuurd door NGF en/of haar ledenclubs voor speciale projecten. Hiervoor worden separate afspraken gemaakt per project over de omvang der werkzaamheden van de archivaris, alsmede de door NGA Early Golf in rekening te brengen kosten op basis van een met de NGF afgesproken gehanteerd standaard tarief.

 
     
 

NGA Early Golf zal zich via de website met Nieuwsbrieven rechtstreeks in verbinding stellen met alle ledenclubs van de NGF en deze op de hoogte houden van haar activiteiten. Zij nodigt deze ook uit een eigen portefeuille Erfgoedzaken onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de club te beleggen en een commissie en/of contactpersoon van de club aan te wijzen voor Erfgoedzaken. NGA Early Golf is beschikbaar om de clubs te adviseren over de wijze van inrichting van het historisch archief van de club. Doelstelling is dat de clubs hun eigen historisch archief inrichten en digitaal opslaan, en dit via het NGA Early Golf Archief mogelijk beschikbaar stellen voor onderzoek.

 
 
 
  Klik op de afbeelding voor het NGA Golfarchief  
     
 
Klik op de afbeelding voor toegang tot het NGA Golfarchief
 
     
     
  Lees verder  
  Doelstelling Nederlands Golf Archief Early Golf  
  Webmuseum  
  Golf, Kolf en Colf  
  Samenwerkingsverbanden