19240611: Het Vaderland, Golf

Dublin Core

Title

19240611: Het Vaderland, Golf

Krantenbericht Item Type Metadata

Titel

19240611: Het Vaderland, Golf

Herkomst

Het Vaderland (11 juni 1924)

Text

In tegenstelling met het vastgestelde programma zal het amateur kampioenschap en Dameskampioenschap van Nederland 5 en 6 Juli te Noordwijk worden verspeeld. De links der Doornsche Golfclub verkeeren nl. niet in voldoende conditie, zoodat het Nederlandsch Golf Comité besloot de wedstrijden Noordwijksche links te doen spelen. De greens zoowel als de fairways aldaar zijn, dankzij de goede zorgen van den heer Cremers, bijgestaan door den professional, B. Dunn, goed uitgegroeid. Ook zijn eenige nieuwe tees gemaakt, die de 2de hole een dertigtal meters en de negende wel vijftig meters langer maken. De tee van hole 7 is wat naar rechts geplaatst, zoodat een gestopte bal nu wordt gevangen door een hoog duin. Naar wij vernemen zullen eenige buitenlan- ders overkomen om mede te dingen naar den nieuwen kampioenschapsbeker, die door den eere-voorzitter W. A. A. del Court van Krimpen is uitgeloofd geworden. Inschrijvingen voor beide kampioenschappen sluiten 30 Juni bij den heer E. Cremers, La Casetta, Noordwijk aan Zee.

Files

19240611 HV.pdf

Collection

Citation

“19240611: Het Vaderland, Golf,” NGA Early Golf, accessed May 21, 2019, http://nga-earlygolf.nl/golfarchief/index.php/items/show/2386.

Item Relations

This item has no relations.