19130729: Nieuw Rotterdamsche Courant, Golf

Dublin Core

Title

19130729: Nieuw Rotterdamsche Courant, Golf

Krantenbericht Item Type Metadata

Titel

19130729: Nieuw Rotterdamsche Courant, Golf

Herkomst

Nieuw Rotterdamsche Courant (29 juli 1913).

Text

Op 25, 26 en 27 dezer hebben, begunstigd door hot schitterendste zomerweer, belangrijke golfwedstrijden plaats gehad op do links van de Doornsche Golf Club nabij het station Driebergen.

Den eersten dag werden de kampioenschappen verspeeld. Het heeren-kampioenschap van Nederland over 36 holes werd wederom gewonnen door de kampioen van 1912, den heer G. M. del Court, van de Rosendalsche Golfclub te Velp. In 155 strokes (40+35+44+36), een record in prachtige stijl gespeld. Runners waren jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje (H. G. C.) en jhr. A. van de Poll (K. G. C.), beiden in 161 slagen.

Mevrouw Calkoen van Limmen van de D. G. G. legde beslag op het dameskampioenschap, gelijk trouwens algemeen van deze onverslagen speelster mocht worden verwacht Dit word verspeeld over 18 holes waarvoor zij 41+43=84 slagen gebruikte. Na een paar jaar niet te zijn verspeeld geworden, is dus gelukkig het dameskampioenschap weder in eere hersteld.

Eene putting-competitie voor dames (waaraan met hun goedvinden ook de 13-jarige Alfred Calkoen mede deed) werd gewonnen door mevrouw den Beer Pootugael (Haagsche Golf-club). De 2e en 3e prijs verwierven resp. Alfred Calkoen voornoemd en Freule van Limburg Stirum (Haagsche Golfclub).

De uitstlagen der op de volgende dagen gehouden wedstrijden waren als volgt:

Bogey-competitie. Ie prijs Jhr. W.W. van Sminia (Haagsche Golfclub) met 1 down : 2e prijs jhr. A. van de Poll (Kennemer G. C.) met 3 down. Four-somes Handicap (match play), 1ste prijs gep. Luit ter zee 1ste kl. Van der Esch (Haagsche G. G.) en jhr. Alfred Calkoen Jr. (Doornsche Golf club); 2e prijs jhr. L. M. Schuurbecque Boeye (D. G. G.) en mr. A. Ba. Schlmmelpenninck v. d. Oye (D. G. G.)

Vlaggenwedstrijd. 1e prijs mevrouw Calkoen van Limmen (D. G. G.), mr. G. Ridder van Rappart (Haagsche G. G); 2e prijs Freule M. van Loon (D. G. G.) en de heer G. M. del Court (R.G.C.) Als merkwaardigheid bij deze wedstrijden verdient vermelding het feit dal de heeren Schuurbecque Boeye en Schimmelpenninck v. d. Oye, in de 4 ronden, welke zij hadden te spelen in de foursomes handicap, iedere keer hebben moeten doorspelen tot do 19e hole, driemaal winnende en in den eindstrijd verliezende. Vermoedelijk is dat eene bijzonderheid, welke ook in Engeland nimmer te voorgekomen. Van het winnende paar maakten de 13-jarige Alfred Calkoen deel uit. Deze jonge speler belooft voor de toekomst. Nu reeds speelt hij met een toewijding waarvan menig volwassen speler jaloersch is.

Met een toepasselijk woord reikte jhr. B.A. van Loon, voorzitter van de D. G. G. aan het einde der wedstrijden de prijzen aan de diverse overwinnaars uit waarop de voorzitter der Haagsche Golfclub jhr. mr. Snouck Hurgronje namens alle spelers dankte voor de gastvrije ontvangst en in het bijzonder den heer van Loon huldigden voor de wijze, waarop de links – in het bijzonder de greens en tees – onder zijne kundige leiding waren in orde gebracht.

Hiermede namen deze zeer geslaagde wedstrijden waaraan ongeveer 40 dames en heeren deelnamen een einde.

Files

19130729 NRC.pdf

Collection

Citation

“19130729: Nieuw Rotterdamsche Courant, Golf,” NGA Early Golf, accessed May 21, 2019, http://nga-earlygolf.nl/golfarchief/index.php/items/show/2339.

Item Relations

This item has no relations.