1916: Jaarverslag Haagsche GC

Dublin Core

Title

1916: Jaarverslag Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1916: Jaarverslag Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: losse bladen

Text

1916

Kort verslag over het jaar 1916

 

Leden

Bij den aanvang van het verslagjaar telde de Club 205 gewone en 100 temporaire leden, 50 gewone en 15 temporaire leden traden toe, terwijl 26 gewone en 11 temporaire leden bedankten, zoodat op 1 Januari 1917 het ledental 229 gewone en 104 temporaire leden bedraagt.

Inkomsten


Deze overtroffen de uitgaven met f.4.322,13. Door de vele vreemdelingen, die voor den duur van den oorlog lid der club werden, zijn de bedragen der verschillende inkomsten buitengewoon gunstig geweest en zal daarop in de toekomst onder normale omstandigheden niet meer gerekend mogen worden. De begrooting der inkomsten over 1917 is dan ook + f.2.000,- lager.

Uitgaven


Gebruikmakende van de betere finantieele omstandigheden der Club, werd meer dan vorige jaren besteed aan nieuw materieel, meubilair en onderhoud der gebouwen. Zoo werden o.a. aangeschaft: een groote maai-machine, een spiraalslang voor de tennisbanen, stoelen, tafels en hanglamp voor het Clubhuis, terwijl dit laatste op eigen kosten inwendig geheel opnieuw werd vernist.
Om de volgende redenen overschreed het bedrag der uitbetaalde loonen dat der begrooting met + f.400,-
1e Wegens het drukke bezoek moest het bedienend personeel tijdelijk vermeerderd worden met een meisje.
2e De arbeider Kees Hoogewoning gehuurd ter vervanging van Toon Vringer moest f.1,- meer loon hebben.
3e Wegens de langdurige ongesteldheid van Bert werd tijdelijk een extra arbeider in dienst genomen.

4e Ontvingen de caddies, die in Den Haag wonen 10 cts tramgeld per dag.

Onder de Buitengewone uitgaven komt voor een gift van f.100,- aan het Watersnood-comité en f.50,- als geschenk voor de Zilveren Bruiloft van Bert.

Leeningen


De leening 1911 zijnde f.3.000,- werd in haar geheel en van de f.2.450,- restant- leening 1902 werd f.1.750,- terugbetaald.
14 stuks Aandeelen leening 1902 evenmin als de 7 stuks Aandeelen Telefoon- leening werden niet ter inwisseling aangeboden. In 1917 zal worden getracht deze schulden van f.700 en f.175 geheel af te lossen.
Bovendien werd f.327.98 achterstallige rente der leening 1902 betaald, een vrij belangrijk bedrag, waarop niet geheel was gerekend.

14 Januari 1917,
De Secretaris-Penningmeester Van der Esch

Geschatte datering

14 januari 1917

Collection

Citation

“1916: Jaarverslag Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed May 21, 2019, http://nga-earlygolf.nl/golfarchief/index.php/items/show/2105.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.