1918: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1918: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1918: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golf Club op Zaterdag 30 Maart 1918 ten 5 ure des namiddags in het gebouw Diligentia.

Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Snouck Hurgronje, Van der Esch en Van Pallandt, van de leden de heer Broese van Groenou.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
De Voorzitter vraagt en verkrijgt dispensatie van art.10 Hoofdst. IV der Statuten en van art.35 Hoofdst.VI van het Huishoudelijk Reglement, die bepalen dat de Algemeene Vergadering in de maand Januari moet worden gehouden.
De Secretaris-Penningmeester legt de rekening en verantwoording over het boekjaar 1917 over en brengt verslag uit over den toestand der Vereeniging.

Deze rekening en verantwoording worden goedgekeurd en de Penningmeester gedechargeerd.
De Penningmeester dient de begrooting in voor het volgend jaar, welke na toelichting wordt aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

Ondertekend: Gezien
De President A.M. Snouck Hurgronje De Secretaris Van der Esch

Geschatte datering

1918

Collection

Citation

“1918: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed May 21, 2019, http://nga-earlygolf.nl/golfarchief/index.php/items/show/2091.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.