1897: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1897: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1897: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

Algemeene Vergadering op 3 Juni 1897 in het Clubhuis

Bijeen geroepen ter versterking van twee leden van het Bestuur ter vervanging van de Heeren Graaf E.L. van Limburg Stirum en Baron van Pallandt van Duinrell die hunne demissie hebben gegeven.
Tegenwoordig Heeren Baron van Brienen, Baron R. van Tuyll, E. van der Oudermeulen, Revd Ratford, Bellairs, Phillipsen Head, Crommelin.

Worden gekozen: Graaf Ch. van Rechteren met 7 stemmen, Revd Ratford met 6 stemmen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

Bestuursvergadering gehouden op September 1897 in het Clubhuis.

Tegenwoordig Baron van Brienen, Baron de Smeth en de heer Crommelin.

Baron van Brienen brengt eenige punten ter tafel die geregeld moeten worden voor de op 17 September te spelen match. Aan Van der Kroft zal gezegd worden zijn gras te maaien voor 16 September.
Besloten wordt den Graaf de Segur als lid aan te nemen zonder betaling van entrée.

Niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

Bestuursvergadering gehouden 2 November 1897.

Tegenwoordig Baron van Brienen, Baron van Tuyll, Baron van Wassenaer, Graaf van Rechteren, Revd Ratford en Crommelin.

Notulen voorgelezen en goedgekeurd. De Heer Nauer, die ter vergadering is uitgenodigd, geeft zijne opinie over de bemesting van greens. Graaf van Rechteren raadt Thomas phosphaat aan en wordt besloten de greens begin December te dekken half met Thomas phosphaat, half met koemest.

Revd Ratford wenschte ijzeren roeden om de greens te hebben in plaats van de thans bestaande houten, de kosten worden begroot op +f.150. Na discussie wordt besloten dit met een der greens te proberen.
Baron van Tuyll stelt voor Jochem, die thans niets meer voor de Club doet en toch f.1 per week krijgt te ontslaan. Revd Ratford stelt voor deze f.1 weekelijks meer aan Dunn te geven daar deze toch het werk doet. Bij stemming wordt dit aangenomen.

Niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

Geschatte datering

1897

Collection

Citation

“1897: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed May 21, 2019, http://nga-earlygolf.nl/golfarchief/index.php/items/show/2071.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.