Boeken

Dublin Core

Title

Boeken

Items in the Boeken Collection

1782 - Het nieuwe Kolfspel   Het nieuwe Nederlansche, Fransche, Amerikaansche en Engelsche Kolfspel; vertoond in drie bedrijven.   Te Amsterdam, By D. Schuurman, boekverkoper. 1782.   Aan den leezer,   Daar onze gedachten, altoos uit…

Collection Tree