Bestel hier je boekje 'Colf Kolf Golf' ••• Buy your booklet 'Colf Kolf Golf' here   Buy your booklet 'Colf Kolf Golf' here ••• Bestel hier je boekje 'Colf Kolf Golf'  
     
 
Nederlands Golf Museum  
naar google plusnaar twitternaar youtube
 
     
 
 
 
     
     
 
Doelstelling Nederlands Golf Archief Early Golf
 
 

Stichting Nederlands Golf Archief 'Early Golf' (NGA Early Golf), voorheen Stichting S.J.H. van Hengel 'Early Golf', stelt zich tot doel om bij te dragen aan het onderzoek naar en het beschrijven van de geschiedenis van het golfspel in Nederland. Daartoe heeft zij een (digitaal) golfhistorisch archief ingericht en beheert zij een collectie golfhistorische boeken en objecten.
Op basis van een in 2013 getekende samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse Golf Federatie is NGA Early Golf namens de federatie belast met de bewaking van het Nederlands golfhistorisch erfgoed en stelt zich ten dienste van de NGF en haar ledenclubs.

 
     
 
NGA Early Golf   In de stichting zijn oorspronkelijk de collecties opgenomen van wijlen de heren S.J.H. (Steven) van Hengel en J.A. (Joop) Brongers, die beiden een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedschrijving van het golf- en kolfspel in Nederland. Steven van Hengel was bestuurslid van de Kennemer Golf & Country Club en van de Nederlandse Golf Federatie. Als golfhistoricus is hij auteur van de Kennemer Kroniek 1910-1985 (jubileumboek Kennemer Golf & Country Club) en van het gezaghebbende boek Early Golf (1982). Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de golfhistorische tentoonstelling Colf - Kolf - Golf en de bijhorende catalogus (1982).
     
 
  Inspiratiebron voor Steven van Hengel was Joop Brongers, golfredacteur en medeoprichter van het Maandblad GOLF onder auspiciën van het Nederlandsch Golf Comité (thans KNGF) in 1937. Als golfhistoricus was hij verantwoordelijk voor de publicatie van talloze artikelen. Beide heren hebben zich met name gericht op het 'oude spel metten colve in den lage landen' als voorloper van het in Nederland nog bestaande nieuwere kolfspel. Daarnaast is met name door Van Hengel de relatie met het moderne golfspel in Schotland bestudeerd, zonder overigens tot harde conclusies te komen.
NGA Early Golf is met haar collecties gehuisvest in het historische pand van het St. Eloyen Gasthuis te Utrecht, waar zich ook een authentieke oude kolfbaan bevindt.
 
     
  In de officiële publicatieorganen van de NGF zal NGA Early Golf periodiek golfhistorische artikelen publiceren. Daarnaast zal zij via de NGA Early Golf-website digitale nieuwsbrieven verspreiden naar NGF ledenclubs, vrienden en andere belangstellenden.  
 
 
     
  Lees verder  
  Webmuseum  
  Golf, Kolf en Colf  
  NGA Archief, ondersteuning van NGF en haar ledenclubs  
  Samenwerkingsverbanden  
     
  Beknopte biografieën van Joop A. Brongers en Steven J.H. van Hengel, de grondleggers van NGA Early Golf